OCENENIA

Drobny GroupNové okno » zobraz ocenenie 2008: menovanie predstaviteľa občianskeho združenia eSlovensko do funkcie prizývaného člena Rady vlády pre prevenciu kriminality.

Nové okno » zobraz ocenenie 2007: ocenenie “eGovernment leader 2007” pre prezidenta eSlovensko Miroslava Drobného (ITAPA).

Nové okno » zobraz ocenenie 2007: za dlhoročný prínos pre rozvoj informatizácie slovenských samospráv ocenil predseda Senátu Českej republiky Přemysl Sobotka súťaž ZlatyErb.sk. Ocenenie bolo odovzdané počas desiateho ročníka medzinárodnej konferencie "Internet ve státní správě a samosprávě", ktorá sa konala 2. a 3. apríla v českom Hradci Králové. Súťaž ZlatyErb.sk sa tak zaradila medzi významné projekty v oblasti informačných technológií v Európe.

Nové okno » zobraz ocenenie 2005: cena Ministra zahraničných vecí SR za projekt „AkoVybavit“ a cena „SlovakPrix MultiMedia“ o najlepšiu multimediálnu internetovú stránku na Slovensku v kategórii „eGovernment“ a nominácia na celosvetovú súťaž World Summit Award

Nové okno » zobraz ocenenie 2005: cena „Slovensko bez bariér“ v kategórii médiá za projekt BlindFriendly.sk, ktorý rieši sprístupnenie slovenských internetových stránok zrakovo postihnutým občanom

Nové okno » zobraz ocenenie 2004: menovanie predstaviteľa občianskeho združenia eSlovensko do funkcie člena Rady vlády pre informatiku

Nové okno » zobraz ocenenie 2004: cena „Eurocrest“ v súťaži o najlepšiu internetovú stránku miest, obcí a regiónov v Európe, Eurocrest 2004 (ISSS)

Nové okno » zobraz ocenenie 2004: cena ITAPA za projekt „AkoVybavit“ za inovatívnosť v oblasti poskytovania interaktívnych službách samospráv občanom

Nové okno » zobraz ocenenie 2003: čestné uznanie „SlovakPrix MultiMedia“ za projekt Mesto.sk a KamVyrazit.sk v súťaži o najlepšiu multimediálnu internetovú stránku na Slovensku v kategórii „Vedomosti, objavovanie a kultúrne dedičstvo“

Nové okno » zobraz ocenenie 2002: čestné uznanie Ministra školstva SR za projekt „Mesto.sk“ a napĺňanie Stratégie informatizácie spoločnosti v Slovenskej republike

Nové okno » zobraz ocenenie 2002: cena „SlovakPrix MultiMedia“ za projekt Mesto.sk v súťaži o najlepšiu multimediálnu internetovú stránku na Slovensku v kategórii „Občania, demokracia a eGovernment“

Nové okno » zobraz ocenenie 2001: čestné uznanie Ministra kultúry SR za projekt „Mesto.sk - KamVyrazit.sk“ a propagáciu národného kultúrneho dedičstva Slovenska doma a v zahraničí

Nové okno » zobraz ocenenie 2000: cena „Modrý Glóbus Multimedial Awards“ za najlepšiu multimediálnu prezentáciu Slovenska v oblasti cestovného ruchu (Tourfilm)