eSLOVENSKO

Inovačné centrum BratislavaObčianske združenie eSlovensko je nezisková organizácia. Podieľa sa na príprave a realizácii rôznych projektov v oblastiach informatizácie s cieľom zvýšiť kvalitu života občanov Slovenska.

Medzi projekty realizované za podpory združenia eSlovensko patria:

 • Mesto.sk   [ www ]
  Projekt Mesto.sk vznikol v októbri 1998 ako iniciatíva občanov Lučenca zviditeľniť svoje mesto na slovenskom internete. V roku 2001 sa v spolupráci s portálom SZM.sk rozšíril na všetkých 138 miest pričom sa s vytváraním nových oficiálnych internetových stránok samospráv presmeroval z pozície ich dočasného náhradníka do úlohy centrálnej podpory informatizácie miest Slovenska.
 • ZlatyErb.sk   [ www ]
  Súťaž ZlatyErb.sk vznikla po vzore českého Zlatého erbu v roku 2003. Hlavným cieľom súťaže ZlatyErb.sk je podporiť informatizáciu slovenských samospráv a oceniť výnimočné projekty v tejto oblasti. Súťaž každoročne vyhlasuje Únia miest Slovenska a Občianske združenie eSlovensko.
 • KamVyrazit.sk   [ www ]
  Multimediálna knižnica KamVyrazit.sk vznikla v roku 2000 ako súčasť projektu Mesto.sk. Cieľom projektu je vybudovanie centrálnej, verejnej databázy obrazového, zvukového, textového a elektronického obsahu profesionálnej kvality a tým vytvoriť predpoklady na podporu propagácie cestovného ruchu.
 • BlindFriendly.sk   [ www ]
  Iniciatíva Blind Friendly Web vznikla ako jeden z výstupov kurzov obsluhy výpočtovej techniky pre zrakovo postihnutých. Projekt je zameraný na mapovanie stránok, ktoré sú pre zrakovo postihnutých prístupné a ich umiestnenie do katalógu Blind Friendly, vytvorenie a priebežná aktualizácia metodického návodu pre tvorcov webu, ako aj osvetová činnosť a školenie zrakovo postihnutých vo využívaní Internetu.
 • AkoVybavit   [ www ]
  Projekt AkoVybavit je súčasťou projektu Mesto.sk - Verejný informačný portál pre samosprávy (VÚC, mestá, mestské časti a obce). Základným cieľom projektu AkoVybavit je aktuálna, kvalitná, jednotná (celoplošná) a univerzálna databáza úradných procesov v slovenských samosprávach.
 • eDemokracia   [ www ]
  Cieľom projektu bolo vypracovať postupy a pilotne ich vyskúšať v samospráve mesta Lučenec, obrazového snímania, spracovania, archivovania a zverejňovania obecných zastupiteľstiev slovenských samospráv.
 • CERISS
  CERISS bude významným centrálnym miestom pre poskytovanie služieb telekomunikačnej infraštruktúry pre všetky samosprávy na Slovensku. Bude poskytovať tri skupiny služieb.
 • Štandardizácia a Rozvoj Telekomunikačnej Infraštruktúry Samospráv
  Projekt navrhuje a realizuje systémový prístup k rozvoju telekomunikačnej infraštruktúry slovenských samospráv smerujúci k využitiu štandardov, úspore finančných prostriedkov a k rýchlemu rozvoju informačnej spoločnosti v samospráve.
 • Rozvoj Elektronických Služieb Samospráv   [ www ]
  Projekty majú za úlohu navrhnúť a realizovať systémový prístup k informatizácií verejných služieb samospráv smerujúci k štandardizácii regionálneho digitálneho obsahu a elektronických služieb, opakovateľnosti štandardných riešení v iných samosprávach a tým k úspore finančných prostriedkov a rýchlemu a koordinovanému rozvoju informačnej spoločnosti v samosprávach Slovenska.
 • Pomoc.sk - SaferInternet.sk   [ www ]
  Európsky projekt na zvýšenie povedomia v oblasti bezpečnejčieho internetu, vybudovanie národného koordinačného centra a prvého bodu pomoci (helpline). Projekt je realizovaný v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a Unicef Slovensko.

ZOBRAZ STRÁNKU  www.eSlovensko.sk