HLAVNÁ STRÁNKA

Drobny GroupVitajte na stránkach firmy Drobný, ktorá bola založená v roku 1992. Spoločnosť pôsobí v oblastiach vzdelávania, služieb a inovácií. Zamestnáva 30-40 ľudí v troch hlavných centrách: Vzdelávacie centrum Lučenec, Univerzitné centrum Mlynská dolina a Inovačné centrum Bratislava. Cieľom spoločnosti je poskytovať svojim zákazníkom kvalitné služby a tak prispievať k osobnostnému rozvoju každého jednotlivca, mestskej komunity ako aj celej spoločnosti.

VZDELÁVACIE CENTRUM LUČENEC

Vzdelávacie centrum bolo založené v roku 1996. Ponúka svoje služby v oblastiach: autoškola, školenia vodičov, povinná a doporučená výbava áut, kníhkupectvo, distribúcia jazykovej literatúry. V minulosti pôsobila v centre aj jazyková škola. Cieľom centra je zvyšovanie vzdelania a kvality života svojich zákazníkov.
JAZYKOVÁ LITERATÚRA  objednávky, predaj
AUTOVÝBAVA  povinná a doporučená výbava áut

PRENÁJOM PRIESTOROV LUČENEC

Ponúkame prenájom učebne v autoškole pre 15-20 osôb. Kontakt: silvia.gunicova@eslovensko.sk

INOVAČNÉ CENTRUM BRATISLAVA

Myšlienka venovať sa rozvoju inovácií a nových technológií prišla s nástupom počítačov v roku 1984. Prvé projekty sa venovali oblasti robototechnológií a softvérových produktov. Neskôr sa aktivity rozšírila do sféry moderného designu, kde sa podarilo získať aj medzinárodné ocenenia. Inovačné centrum s pevnou základňou bolo založené v roku 1991 a jeho hlavnou oblasťou sa stali informačné technológie.
eSLOVENSKO  občianske združenie pre informatizáciu Slovenska