HLAVNÁ STRÁNKA

Drobny GroupVitajte na stránkach firmy Drobný, ktorá bola založená v roku 1992. Spoločnosť pôsobí v oblastiach vzdelávania, služieb a inovácií. Zamestnáva 30-40 ľudí v troch hlavných centrách: Vzdelávacie centrum Lučenec, Univerzitné centrum Mlynská dolina a Inovačné centrum Bratislava. Cieľom spoločnosti je poskytovať svojim zákazníkom kvalitné služby a tak prispievať k osobnostnému rozvoju každého jednotlivca, mestskej komunity ako aj celej spoločnosti.

VZDELÁVACIE CENTRUM LUČENEC

Vzdelávacie centrum bolo založené v roku 1996. Ponúka svoje služby v oblastiach: autoškola, školenia vodičov, povinná a doporučená výbava áut, kníhkupectvo, distribúcia jazykovej literatúry. V minulosti pôsobila v centre aj jazyková škola. Cieľom centra je zvyšovanie vzdelania a kvality života svojich zákazníkov.
JAZYKOVÁ LITERATÚRA  objednávky, predaj
AUTOŠKOLA  kurzy
AUTOVÝBAVA  povinná a doporučená výbava áut

UNIVERZITNÉ CENTRUM MLYNSKÁ DOLINA

Centrum Mlynská dolina vzniklo v roku 1992 s cieľom uspokojiť potreby vysokoškolských študentov v areáli univerzitného mestečka. Ponúka služby v oblastiach: reštaurácia, potraviny, lahôdky, rýchle občerstvenie, čajovňa, kaviareň, cukráreň, hudobný klub, internet a vzdelávanie. V minulosti aj v oblastiach športových potrieb, požičovni, mobilnej komunikácii, jazykovej literatúry. Cieľom Univerzitného centra Mlynská dolina je poskytnúť zákazníkom kvalitný a čo najširší sortiment tovarov a služieb, ako aj priestor pre priateľské stretnutia a tak rozvíjať kultúrny a spoločenský život v zdravom a príjemnom prostredí študentského mestečka.
AURA  reštaurácia, kaviareň, čajovňa, cukráreň, hudobný klub, internet
BABKA  reštaurácia, potraviny, lahôdky, drogéria
MEXIKO  potraviny, lahôdky
MI  potraviny, lahôdky, rýchle občerstvenie

INOVAČNÉ CENTRUM BRATISLAVA

Myšlienka venovať sa rozvoju inovácií a nových technológií prišla s nástupom počítačov v roku 1984. Prvé projekty sa venovali oblasti robototechnológií a softvérových produktov. Neskôr sa aktivity rozšírila do sféry moderného designu, kde sa podarilo získať aj medzinárodné ocenenia. Inovačné centrum s pevnou základňou bolo založené v roku 1991 a jeho hlavnou oblasťou sa stali informačné technológie.
eSLOVENSKO  občianske združenie pre informatizáciu Slovenska